Eettiset säännöt

Eettiset säännöt ovat ohjenuora klovneille ja artisteille, jotka ovat yhteistyössä Klovnit ilman rajoja -yhdistyksen (KIR) kanssa:

• Klovni tai yhteistyötä kanssamme tekevä artisti lähtee työhönsä sillä perusoletuksella että hänen tehtävänään on parantaa lasten oloa kriisialueella (esim. konflikti, luonnonkatastrofi, sosiaalinen epätasa-arvo tms.) missä maailman kolkassa hyvänsä.

• Klovni tai yhteistyötä kanssamme tekevä artisti tekee työtään parantaakseen kriisitilanteessa elävien lasten oloa tekemättä eroa lasten välillä rodun, iän, uskonnon, kulttuurin, sosiaalisen aseman tai minkään muunkaan kategorian perusteella. Lapset ovat KiR kohdeyleisö ja pääavunsaaja.

• Klovnille tai yhteistyötä kanssamme tekevälle artistille osallistuminen KIR projekteihin perustuu aina vapaaehtoistyöhön.

• Humanitääriseen työhön yhteistyössä KIR:n kanssa ei kuulu oman ammatillisen uran tai julkisuuskuvan mainostaminen projektiin osallistumisen yhteydessä tai sen jälkeen. Yhteistyössä kanssamme tehtyä humanitääristä työtä ei käytetä muihinkaan mainos/julkisuudenhakutarkoituksiin.

• Klovni/artisti ei käytä humanitääristä työtä välittääkseen henkilökohtaisia näkökulmiaan projektien kohteissa asuville ihmisille vaan keskittyy ammatillisen taiteellisen työn toteuttamiseen. Artisti ei ”kouluta” paikallista väestöä vaan pidättäytyy kaikenkaltaiselta ”julistamiselta”.

• Valitessaan sisältöä esitykselle ja mahdolliselle työpajalle, klovni/artisti, ottaa kokonaisvaltaisesti huomioon kohdeyleisön kulttuurin ja tilanteen jossa he asuvat.

• Klovni tai yhteistyötä kanssamme tekevä artisti näkee ja kokee vaikeita tilanteita työskennellessään Klovnit ilman rajoja -yhdistyksen kanssa. Työ ei ole ohi heidän palatessaan kotiin. Heidän tulee välittää tietoa kokemuksistaan sopivaksi kokemassaan mittakaavassa.

• Klovnit ilman Rajoja nimeä, logoa tai identiteettiä ei saa käyttää taloudellisen vaurastumisen välineenä.